A.C. Produkt ApS

 

Velkommen

A.C. Produkt ApS blev oprettet 26.02.2008 hvor jeg overtog rettighederne til Dantrin - Dansk-Snesikring efter KN Produkt A/S

 

Selve idéen bag Dantrin - Dansk-Snesikring blev udviklet tilbage i 1990 og har i tidernes løb haft skiftende ejere.

 

Med produkter fra Dantrin - Dansk-Snesikring får De en løsning, der både tilgodeser sikkerhedsmæssige krav og krav til bygningsmæssige helhed.

 

Jeg udvikler løsninger som netop passer til Deres tag.

 

A.C. Produkt ApS - E-mail: acprodukt@gmail.com - Tlf.: 2890 8786